Kristaus atsimainymo sekmadienio mintys

Prisikėlęs Viešpats mus nori lydėti  Jo paties pramintu keliu: per gyvenimo vargus ir per mirtį į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

Jėzus nori būti gyvas mūsų gyvenime

Bernardinai.lt redaktoriaus Andriaus Navicko pokalbis su evangelikų liuteronų kunigu Remigijumi Šemekliu apie svarbiausius iššūkius, į kuriuos tenka atsiliepti šių laikų krikščioniui, apie pagundą ne tarnauti, bet valdyti, apie tai, kuo skiriasi Evangelijos žinia ir pranešimas apie nuolaidas Akropolyje? [„Kelionė su Bernardinai.lt“, Nr.4]

Visuotinis susirinkimas

2012 m. vasario 19 d. (sekmadienį) po pamaldų vyks Šilutės parapijos visuotinis susirinkimas. Dienotvarkė: (1) Kunigo ataskaita už 2008-2011 m.; (2) Parapijos tarybos ir revizijos komisijos ataskaita už 2011 metus; (3) Einamieji klausimai; (4) Naujos parapijos tarybos ir revizijos komisijos rinkimai. Parapijos tarybos nariai renkami trijų metų kadencijai. Siūlymai dėl kandidatų priimami iki visuotinio parapijos [...]

Netektys

ALEKSANDRAS KREICORIUS (91 m.) m. 2012-01-12 Budėtuvės: sausio 13 d. (penkt.) 19,00 val. Laidotuvės: sausio 14 d. (šešt.) 11,00 val. Šilutės naujose kapinėse.