Netektys

ALEKSANDRAS KREICORIUS (91 m.) m. 2012-01-12 Budėtuvės: sausio 13 d. (penkt.) 19,00 val. Laidotuvės: sausio 14 d. (šešt.) 11,00 val. Šilutės naujose kapinėse.