Visuotinis susirinkimas

2012 m. vasario 19 d. (sekmadienį) po pamaldų vyks Šilutės parapijos visuotinis susirinkimas. Dienotvarkė: (1) Kunigo ataskaita už 2008-2011 m.; (2) Parapijos tarybos ir revizijos komisijos ataskaita už 2011 metus; (3) Einamieji klausimai; (4) Naujos parapijos tarybos ir revizijos komisijos rinkimai. Parapijos tarybos nariai renkami trijų metų kadencijai. Siūlymai dėl kandidatų priimami iki visuotinio parapijos [...]