Kristaus atsimainymo sekmadienio mintys

Prisikėlęs Viešpats mus nori lydėti  Jo paties pramintu keliu: per gyvenimo vargus ir per mirtį į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.