Už gyvenimo borto

Senajame Testamente minimas pranašas, kuris atsisakė vykdyti Dievo įsakymą. Pranašui Jonai VIEŠPATS liepė keliauti į Asirijos sostinę Ninevę. Dievas savo pranašams, paprastai, nurodydavo, kur teks keliauti, ką reikės paskelbti ir net – ką kalbėti. Ir pranašas Jona gavo užuominą: „Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą, ir pašauk jį į teismą, nes jų nedorumas [...]