Parapijos kunigo sveikinimas Velykoms

Pašlovintas tebūnie Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje. (I Pt 1,3-4) Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Velykos yra ne tik gražiausia pavasario šventė, bet ir tikrų tikriausias tikėjimo pavasaris, nes prisikėlusio Kristaus [...]