Rusnėje – naujas diakonas

Nuotraukoje: Vyskupas ir kunigai po Valdo Miliausko (centre) šventinimo diakono tarnystei pamaldų. 2012 m. spalio 13 dieną Rusnės bažnyčioje diakono tarnystei ordinuotas iš Vainuto kilęs Valdas Miliauskas. „Žemaičių Naumiesčio parapija bažnyčiai dovanojo dar vieną dvasininką“, – kalbėjo naujojo diakono sveikinti atvykę jo giminės, draugai, kraštiečiai, mintyse turėdami dar prieš dešimtmetį ordinuotą jo brolį kun. Liudą [...]