Šilutės parapijoje lankėsi svečiai iš Altlunebergo

Nuotraukoje: Svečiai iš Altlunebergo “Šilutės Sandoroje”. š. m. spalio 15 – 19 dienomis Šilutės ev. liut. parapijoje lankėsi grupė iš Altlunebergo  parapijos (Vokietija). Tai – kun. Christian Neef bei parapijos tarybos nariai.