Didžiausias Bažnyčios turtas

1517 metų spalio 31 dieną vienas vienuolis prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Ši diena laikoma bažnyčios Reformacijos pradžia. Tais laikais toks tezių paskelbimas buvo įprastas dalykas, kai buvo norima ką nors pakviesti viešai diskusijai. Tas vienuolis buvo Martynas Liuteris, savo tezėse viešai prabilęs apie Viduramžių Romos katalikų bažnyčios problemas.