Kalėdinis parapijos kunigo sveikinimas

Jiems esant Betliejuje, prisiartino metas gimdyti, ir Marija pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Evangelija pagal Luką 2,6-7)

Dievo pažadų išsipildymo laikas

Zacharijas buvo senas kunigas, kuris daug metų ištikimai vykdė kunigams priskirtas pareigas. Kunigystė Izraelyje buvo ne savanoriška, bet paveldima. Zacharijas buvo kilęs iš kunigo Abijo palikuonių, o jo žmona Elžbieta – iš Aaraono palikuonių. Kunigais buvo gimstama, o sulaukus atitinkamo amžiaus, prasidėdavo tarnystė Dievui, panašiai kaip tai darė jų tėvai ir protėviai. Tad, kaip galima [...]