Dievo pažadų išsipildymo laikas

Zacharijas buvo senas kunigas, kuris daug metų ištikimai vykdė kunigams priskirtas pareigas. Kunigystė Izraelyje buvo ne savanoriška, bet paveldima. Zacharijas buvo kilęs iš kunigo Abijo palikuonių, o jo žmona Elžbieta – iš Aaraono palikuonių. Kunigais buvo gimstama, o sulaukus atitinkamo amžiaus, prasidėdavo tarnystė Dievui, panašiai kaip tai darė jų tėvai ir protėviai. Tad, kaip galima [...]