Palyginimas apie muitininką ir fariziejų

Savo mokiniams ir klausytojams kartais Jėzus prabildavo palyginimais. Šie pamokymai vėliau tapo pačiais gražiausiais evangelijų perlais, savo išminties gilumu stebinančiais iki šių dienų. Palyginimų tikslas, iš pirmo žvilgsnio, labai paprastas – parodyti skirtumą. Skirtumas – tai ta maža dalelytė, likusi atėmus vieną dydį iš kito. Skirtumas rodo kiek nedaug vienas dalykas, dydis ar žmogus skiriasi [...]

Padėdami kitam, gelbėjame ir praturtiname save

Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, [...]

Ekumeninės pamaldos Šilutėje

2013 sausio 23 d. (treč.) 15.30 val. Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Pamaldų metu giedojo jungtinis katalikų ir liuteronų parapijų choras. Už krikščionių vienybę meldėsi dekanas kun. Stasys Toleikis (Šilutės šv. Kryžiaus parapija), kun. Kęstutis Motiejaitis (Šilutės šv. Kryžiaus parapija) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutės M. Liuterio ev. liuteronų parapija). Džiugu, kad į [...]