Ekumeninės pamaldos Šilutėje

2013 sausio 23 d. (treč.) 15.30 val. Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Pamaldų metu giedojo jungtinis katalikų ir liuteronų parapijų choras. Už krikščionių vienybę meldėsi dekanas kun. Stasys Toleikis (Šilutės šv. Kryžiaus parapija), kun. Kęstutis Motiejaitis (Šilutės šv. Kryžiaus parapija) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutės M. Liuterio ev. liuteronų parapija). Džiugu, kad į [...]