Vaikų stovykla

2013 m. kovo 25 – 28 dienomis Šilutės ev. liut. parapijos namai virto Biblijos mokyklėle. Joje smagiai leisti atostogas ir pažinti šv. Raštą buvo kviečiami vaikai nuo 6 iki 12 m. amžiaus. Panaši vasaros stovykla, kurios pavadinimas “Mozė faraonų šalyje”, praėjusiais metais vyko Klaipėdos parapijoje.

Parapijos kunigo Velykinis sveikinimas

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. <…> Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. (Jn 1,1-3.14) Brangūs broliai [...]

Velykinis sveikinimas

 [Jau­nuo­lis bal­tais dra­bu­žiais] joms ta­rė: „Ne­nu­si­gąs­ki­te! Jūs ieš­ko­te nu­kry­žiuo­to­jo Jė­zaus Na­za­rė­no. Jis pri­si­kė­lė, jo čia ne­bė­ra…“ (Mk 16,6) diak. GEDIMINAS KLEINAS Šis angelo lūpomis ištartas Velykinis sveikinimas yra skirtas kiekvienam tikinčiajam – kiekvienam, kurio širdyje yra prisikėlęs ir nuolat gyvas Jėzus. Šie angelo žodžiai – tai pergalės prieš mirtį šauksmas, iš kapo nuskambantis per visą [...]

Šilutės parapijos naujienos Nr 2 (5)

Leidinys dalinamas nemokamai po pamaldų.