Kryžiaus teologija

Viduramžiais kalbant apie Dievą buvo išskirtinai pabrėžiama Dievo galybė, Viešpačiui priskiriant visas įmanomas kilniausias savybes. Buvo mokoma, kad pasaulyje nėra nieko kilnesnio ir didingesnio už Dievą, kurį garbina krikščionys. Tokie teiginiai nepraranda galios ir mūsų laikais, kai susimąstome apie tokias transcendentines Dievo savybes kaip amžinumas, teisingumas, šventumas. Kitais žodžiais sakant, Dievas yra kitoks nei žmonės, pasižymi [...]

H. Šojaus gimimo metinių minėjimas

 2013 m. balandžio 2 d. 12.00 val. Šilokarčemos dvaro kapinaitese, prie dr. Hugo Šojaus kapą žyminčio paminklinio akmens, buvo paminėtos šio Šilutės miesto mecenato 168-osios gimimo metinės. Dr. Hugo Šojaus gimė 1845 m. balandžio 1 d. Jo pastangų dėka, 1913 m. buvo įkurta Šilokarčemos evangelikų parapija (dabar – Šilutės evangelikų liuteronų parapija), pastatyta Šilutės M. Liuterio [...]

Velykų ryto pusryčiai

Šv. Velykų rytas Šilutės ev. liuteronų parapijoje prasidėjo Velykų pusryčiais (8.00 val. ryto). Velykų giesmė, malda bei šventiškas stalas sukūrė ypatingai pakilią nuotaiką. Nuoširdžiai dėkojame “Šilutės Sandoros” pirmininkei Astritai Liepienei ir moterims ruošusioms šventinį stalą. Velykinių dekoracijų bei rašiklių su šv. Rašto citatomis dovanojo Erna Dreyszas.