Kryžiaus teologija

Viduramžiais kalbant apie Dievą buvo išskirtinai pabrėžiama Dievo galybė, Viešpačiui priskiriant visas įmanomas kilniausias savybes. Buvo mokoma, kad pasaulyje nėra nieko kilnesnio ir didingesnio už Dievą, kurį garbina krikščionys. Tokie teiginiai nepraranda galios ir mūsų laikais, kai susimąstome apie tokias transcendentines Dievo savybes kaip amžinumas, teisingumas, šventumas. Kitais žodžiais sakant, Dievas yra kitoks nei žmonės, pasižymi [...]