Konfirmacijos šventė Šilutėje

2013 m. birželio 16 d. vysk. Mindaugas Sabutis (Vilnius) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė) konfirmavo 12 jaunuolių. Konfirmacijos pamaldų metu vyskupas pakrikštijo ir 3 vaikus.

Šilutės (Šilokarčemos) parapijos įkūrimo 100 m. jubiliejaus minėjimo pamaldos

L. Putriuvienės nuotr. 2013 m. birželio 15 d. Šilutės ir aplinkinių parapijų evangelikai liuteronai pamaldose minėjo Šilutės (Šilokarčemos) parapijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Pamaldų metu kun. Remigijui Šemekliui įteiktas sidabrinis kryžius.