Jubiliejus

Sveikiname Šilutės parapijos vargonininką ir chorvedį Valterį Matulį 50-ojo gimtadienio proga!

Atminimo pamaldos Šilutės evangelikų kapinių koplyčioje (papildyta video reportažu)

  2013 m. lapkričio 23 d. (šeštadienį) 12.00 val. duris Atminimo pamaldoms dar kartą atvėrė senoji Šilutės evangelikų kapinių koplyčia. Prieš pusę metų, gegužės 25 d. koplyčios pašventinime dalyvavo liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Šilutės r. savivaldybės atstovai ir svečiai iš Vokietijos.