Jubiliejus

Sveikiname Šilutės parapijos vargonininką ir chorvedį Valterį Matulį 50-ojo gimtadienio proga!