Viešpats kalba: Kiek kartų tai padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte… Kristaus veidas

Nuo karo ir persekiojimų dėl tikėjimo prieglobstį Lietuvoje atradę sirai lankėsi Rukų evangelikų liuteronų bažnyčioje, kuria šiuo metu liuteronai naudojasi bendrai su katalikais, ir įsiamžino prie sudaužyto Kristaus vitražo. Šiandieną jie yra tas Kristaus veidas, kuriems reikia pastogės ir maisto. Mato evangelijoje 25 sk. Kristus kalba: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš [...]