Dovanų dalinimo akcija

Šilutės ir Vanagų evangelikų liuteronų parapijos dalyvavo dovanų akcijoje „Didžiausia dovana“. Dovanas ruošė vaikai Amerikoje per organizaciją „Samariečių krepšys“. Dovanos buvo dalinamos net trijose vietose.