Spalio mėnesį

š.m. spalio 5 d. (sekm.) 10.00 val. Pjūties padėkos šventės pamaldos. Po pamaldų laukia Pučiamųjų instrumentų ansamblio “Pamario Brass” koncertas skirtas Tarptautinei muzikos dienai.