Kalėdų homilija: Du karaliai

Sveikindamas jus su šv. Kalėdų šventėmis, dalinuosi Evangelijos žodžiais. Jais noriu priminti, kad turime tobulą Karalių Kristų, kuriam nuo kūdikystės priklausome per Krikštą. Tik Jo valdžia ir Karalystė yra tobuli, nes Jis pats yra šventas ir tobulas.