Reformacijos jubiliejaus metai

Saulius Sodonis. 500 Reformacijos jubiliejus: renginiai ir paskaitos (silaineskrastas.lt) Saulius Sodonis. Knygą prof. D. Kaunas pasirašinėjo sėdėdamas ant Šilutės bažnyčios laiptų (silaineskrastas.lt)

Senųjų neveikiančių kapinių priežiūra

Viena opiausių istorinio Klaipėdos krašto senųjų neveikiančių kapinių kamavusių problemų, kurios, deja, tebėra aktualios ir šiandien, yra jų priežiūra. Nors dauguma tokių kapinių tuoj po Nepriklausomybės buvo įrašytos į kultūros paveldo registrą, tačiau tai nedaug pakeitė jų būklę ir neišsprendė jų priežiūros klausimų. Dauguma šio krašto senųjų kapinių ir toliau liko apleistos, niokojamos arba tapo sunkia įžengiamos dėl [...]