Išnykęs ir nykstantis bažnytinis paveldas

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje (Lietuvininkų g. 4) atidaryta paroda „Krašto istorijos sklaida 3D formatu: Verdainės bažnyčia.” Parodoje pristatomas ir kitų Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų bažnyčių likimas. Kviečiame pasižiūrėti parodos pristytmo video (Youtube).

Giesmių šventė

Šių metų tradicinė chorų bei ansamblių “Giesmių šventė“, skirta „Reformacija 500“ jubiliejui,  įvyks Šilutės evangelikų liuteronų Martyno Liuterio bažnyčioje (Lietuvininkų g. 21, LT-99134 Šilutė). Šventės data – 2017 m. birželio 17 d., pradžia – 15:00 valanda. Į chorų šventę atvyksta 40 delegatų iš Lipės krašto (Vokietija). Šventėje giedos visi Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios chorai kartu su valstybiniu choru “Vinius” (vadovas [...]