Stovykla Šilininkuose

2013 m. liepos 8 - 11 dienomis klaipėdiškiai ir aplinkinių parapijų evangelikai buvo kviečiami keletą dienų praleisti šalia Nemuno senvagės įsikūrusioje poilsiavietėje Šilininkuose (Šilutės r.). Čia buvo surengta krikščioniška stovykla šeimoms ir jaunimui.

Belaukiant stovyklos atidarymo pamaldų.

Stovykloje galėjo dalyvauti ne tik vaikai ar jaunimas, bet ir jaunos šeimos su mažais vaikais, ir net – senjorai, nepabūgę keletą dienų praleisti gamtoje su savo vaikais ar anūkais.

Stovyklavietė Šilininkuose talpina apie 80 gyventojų. Į šių metų evangelikų liuteronų šeimų stovyklą Šilininkuose suvažiavo 68 stovyklautojai, iš kurių 10 senjorų, 10 šeimų, apie 40 jaunų žmonių ir 16 vaikų. Jaunimas ir vaikai stovykloje dominavo, įnešdami jaunatviško šurmulio, juoko ir džiaugsmo.

Gausiausia stovyklautojų grupė atvyko iš Klaipėdos parapijos. Po keletą žmonių prisijungė iš Šilutės, Tauragės, Žem. Naumiesčio parapijų. Stovyklai vadovavo kun. Reincholdas Moras (Klaipėda), pasitelkęs į pagalbą Klaipėdos parapijos jaunimą.

Belaukiant stovyklos atidarymo pamaldų.

Stovyklos metu netrūko nei  maldos, nei giesmių ar šv. Rašto studijų. Jaunimui buvo suplanuota sporto, žaidimų, būrelių, koncertų ir kitokių užsiėmimų. Vyresnio amžiaus žmonėms numatytoje programoje pakankamai daug laiko buvo skiriama poilsiui ar  maudynėms.

Belaukiant stovyklos atidarymo pamaldų. Nuotraukoje kun. R. Moras.

Ryto metą pamaldas bei užsiėmimus suaugusiems pravedė kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė). Su vaikais tuo pat metu dirbo Marta Karaliutė (Klaipėda). Jaunimą užėmė pantomimos meistras Aleksas Mažonas bei Darius ir Leta Vaitkevičiai iš Klaipėdos.

Antradienio vakarą tikėjimo liudijimais dalijosi pranciškonas brolis Paulius, o šlovinimo giesmes giedojo Angelė. Trečiadienio vakarą stovyklautojai turėjo galimybę užduoti klausimus LELB vyskupui Mindaugui Sabučiui. Tam buvo paruošta klausimų dėžė, į kurią visą dieną buvo metami klausimai, o vakare į stovyklą atvykęs liuteronų vyskupas į juos atsakė.

Prie stovyklos organizavimo išlaidų visi stovyklautojai prisidėti nemaža auka, tačiau šiomis aukomis buvo padengta tik dalis išlaidų.  Tai – daugiausia stovyklavietės nuomos ir maitinimo išlaidos. Gardus karštas maistas stovyklautojams buvo vežamas iš “Senos Girios” (Rukų k.). Todėl stovyklai finansinę paramą taip pat skyrė Klaipėdos, Šilutės ir Ziono (Čikagoje) parapijos. Pastarosios parapijos klebonas kun. Valdas Aušra, tuo metu atostogavęs Lietuvoje, apsilankė stovykloje, kad asmeniškai galėtų išvysti bei išgirsti kaip stovyklautojams sekasi Šilininkuose.

Nuotraukoje: seniausias stovyklautojas Jonas Jasiūnas (77 m.) buvo pagerbtas ir apdovanotas diplomu.