Šiemet vaikus džiugins kalėdinės dovanėlės iš Švedijos

Nuotraukoje: dovanas į Šilutę atvežę Sven-Erik Andersson ir Maria Norström.

Širdį užlieja šiluma ir darosi labai gera, kai gauni nors mažą, bet su meile supakuotą dovanėlę. Ji primena, kad nesi vienas kaip pirštas, visų aplinkinių seniai pamirštas ir nuo pasaulio atskirtas abejingumo sienomis. Net maža dovanėlė reiškia, kad kažkam dar yra brangi tavo gyvybė, ar, kad vertinamas tavo darbas, svarbi tavo egzistencija. Gyvenimas taptų ne toks pilkas, jei nepamirštume vienas kito gimtadienių, vardadienių, sukakties ar jubiliejaus, surastume laiko užeiti, pasisveikinti bei pabendrauti…

Visą gruodį švedų Ovansjö parapijoje vyko šventiškas sujudimas. Žmonės į parapijos namus nešė mažas supakuotas dovanėles Lietuvos vaikams. Pradžioje jų buvo tik apie penkiasdešimt, bet artėjant Kalėdoms šis skaičius ėmė staiga augti. Vieną dieną skambutis: jau turime apie šimtą! Už kelių dieną: jau surinkome apie šimtą penkiasdešimt… reikės ieškotis didesnio transporto! Galiausiai, skaičius perkopė du šimtus dovanėlių… Tapo aišku, kad dovanėlių užteks tiek Šilutės, tiek Vanagų parapijų vaikams. Bet kartu, bus galima padovanoti nuostabią akimirką ir niekuo su mūsų bažnyčia nesusijusiems vaikams.

Nuotraukoje: dovanėlės daugiavaikei šeimai.

Švedų parapijos ūkvedis Sven-Erikas Andersson ir mokytoja Marija Norström patys nuvykę įteikė dalį dovanėlių Vyžių evangelikų liuteronų parapijos namuose gyvenančioms šeimoms, Sakučiuose aplankėme Drungilų bei Stankiškiuose – Probergų šeimas. Visi šių šeimų mažieji nariai neliko be dovanėlės.

Nuotraukoje: “Sandoros” pirmininkė A. Liepienė dovanoja Šilutės “Sandoros” remiamos šeimos vaikams adventinius kalendorius.

Nuotraukoje: ir, žinoma, švedų dovanėlės kiekvienam šeimos nariui.

Varginga kaimo žmonių buitis. Ši jausmą dar sustiprino purve nuolatos užklimstantys parapijos autobusiuko ratai… Svečiams teko išlipti ir šiek tiek pastumti, kad šis pajudėtų iš vietos. Užtat paskui, įteikę dovanėles, važiavome tylėdami. Nesijautėme padarę kokį nors gerą darbą. Galvojome, ar galėtume ką nors dar dėl šių šeimų padaryti, kad palengvintume jų gyvenimą. Netgi pradėjome jaustis kaltais, kad gyvename daug geriau ar dažnai nemokame tinkamai pasidžiaugti tuo, ką turime.

Kitą dieną, svečiai iš Švedijos lankėsi Agluonėnų pagrindinėje mokykloje. Ten vyko pradinių klasių vaikų kalėdinė šventė. Kiekvienas pradinukas iš švedų rankų gavo po dovanėlę. Jiems išvykus, dovanėlės bus dar dalinamos Šilutėje Kūčių pamaldų metu, o Vanaguose – per Kalėdas.