Seminaras dvasininkams Ratzeburge

2013 m. rugsėjo 16 - 20 dienomis Ratzeburge vyko tarptautinis seminaras dvasininkams, kurį organizavo Šiaurės evangelikų liuteronų bažnyčia Vokietijoje. Seminare dalyvavo dvasininkai ir bažnyčios darbuotojai iš Vokietijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lietuvos bažnyčią atstovavo kunigai Mindaugas Žilinskis, Liudvikas Fetingis ir Remigijus Šemeklis.

Seminaro tema „Pašaukti – o kas toliau?“ (vok. Berufen – und dann?). Seminare buvo dalinamasi patirtimi, kalbamasi apie sunkumus bei iššūkius, su kuriais susiduria dvasininkai kiekvienoje iš šalių. Seminaro dalyviams teologijos paskaitą skaitė ir į klausimus atsakinėjo prof. dr. Hartmut Rosenau iš Kylio universiteto, seminarui bei diskusijoms vadovavo kunigas Wolfgang Miether ir kunigė Christa D. Hunzinger.

Nuotraukoje: kun. Wolfgang Miether

Dalyvių viešnagė Vokietijoje neapsiribojo tik buvimu Ratzeburge, tačiau buvo suorganizuota ir ekskursija į Schwerino pilį bei susitikimas su vyskupu Andreas von Maltzahn.

Nuotraukoje: vysk. Andreas von Maltzahn.

Seminaro metu ypatingai išryškėjo skirtinga kunigų patirtis ne tik tarp Baltijos šalių dvasininkų, bet ir pačioje Šiaurės evangelikų liuteronų bažnyčios Vokietijoje, nes nuo 2012 m. Šiaurės Elbės bažnyčia administraciškai susijungė su Meklemburgo-Pomeranijos žemių bažnyčiomis. Meklemburgo-Pomeranijos žemės – ankščiau buvo Rytų Vokietijos dalis. Diskusijų metu ypač išryškėjo kaip stipriai post-komunistinės visuomenės aktualijos bei problemos vis dar skiriasi nuo Vakarų Vokietijos.

Vyresnės kartos kunigai iš Rytų Vokietijos dalinosi prisiminimais apie bažnyčios ir kunigų patirtus persekiojimus sovietmečiu. Tai derėjo su paskaitos tema, kurios metu buvo išsakytos mintys apie tai, kad gyvename postkrikščioniškame laike, kuriame bažnyčios ir dvasininkai praranda autoritetą bei užleidžia turėtas pozicijas. Buvo diskutuojama ir dalinamasi mintimis apie tai, kaip krikščionybės skelbiamą žinią padaryti labiau suprantamą, sudominti ir pritraukti žmones, atsilaikyti prieš kritišką vertinimą.