Būkite ramūs kaip kūdikiai, kol…

kun. Remigijus Šemeklis

Atėjo Kalėdos.

Pirkimo, pasirengimų, dovanėlių pakavimo ir įvairių mažų rūpesčių maratonas baigėsi.

Staiga tapo ramu ir gera. Taip būna, kai pasieki savo tikslo.

Net keista, kad nenustygstantis miestas gali taip staiga, per vieną naktį surimtėti. Dabar jis tarsi žmogus įžengęs į brandžius metus, kuriam jaunatviškas šėliojimas nebeteikia ankstesnio džiaugsmo. O gal tai tik tyla prieš naują audrą?.. Juk dar viena nerami šventė – Naujieji Metai – visai ne už kalnų.

Gera būti šioje tyloje ir dar šiek tiek pamąstyti apie Kalėdų prasmę. Miesto aikštėje išdidžiai stovi papuošta eglė, o jos šešėlyje – vargana prakartėlė. Visai kaip pasaulio linksmybių spindesys, kuris, paprastai, užgožia ir laiko kažkur atokiai šešėlyje užslėptą tikėjimo džiaugsmą… Akis patraukia ne dirbtinos šviesos, kurios visados mirksi vienodai nuobodžiai, bet tai, kas yra už jų. Vargingoje, blausios šviesos apšviestoje šėtroje – nuo šalčio sustingę Marija, Juozapas ir kūdikėlis Jėzus ėdžiose. Prie dirbtinės prakartėlės gyvas… tik šiaudų ir tvarto kvapas, o taip norisi paieškoti Gyvojo Kristaus!

Nuotraukoje: prakartėlė Klaipėdoje teatro aikštėje. (nuotr. L. Šemeklienės)

Jį randu gyvame Dievo Žodyje. Kai kaimiško kvapo ir vėjo išdraikytų šiaudų nebelieka, Evangelijoje atrandu dieviškąjį vaikelį Kristų. Pasaulio Sutvėrėjas ir Atpirkėjas patikliai miega savo motulės rankose, kad ir mes vieną dieną galėtume ramiai užmigti Jo rankose…

Kokia nuostabi tikėjimo ir Evangelijos palaima! Bet ji ima teikti džiaugsmo kai susitaikai su Dievu ir imi gyventi harmonijoje su savo sąžine bei Šv. Dvasia. Iki tol ji – tik gąsdinanti, erzinanti ar net bauginanti realybė…

Mes irgi buvome kaip tie piemenėliai, kurie išgąsdinti nesuprantamų dalykų, pasiduoda pirmam prigimtiniam instinktui ir naiviai bando pabėgti. Ar įmanoma pabėgėbti nuo Dievo? Nuo gyvenimo? Nuo pareigos? Galiausiai, nuo mirties? Kai pavargsi, vis vien teks sustoti.

Kas juos taip išgąsdino? Amžinybė. Kai susiduriame su Amžinybe, mes esame guodžiami ir raminami Dievo Žodžiu. Viešpaties angelas juos nuramino žodžiais apie Kristų:

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. (Luko 2,10-12)

Nebijokite! Būkite ramūs kaip kūdikiai, kol per Evangeliją girdite Dievo balsą; kol per brolius ir seseris Kristuje jaučiate gyvą jo meilės alsavimą; kol galite numalšinti savo kūdikišką alkį jo dovanojamu Altoriaus Sakramentu! Būkite ramūs, nes jūs esate Dievo rankose!

Palaimintų jums šv. Kalėdų švenčių ir naujų 2008 Viešpaties malonės metų!