Atminimo pamaldos Šilutės evangelikų kapinių koplyčioje (papildyta video reportažu)

 

2013 m. lapkričio 23 d. (šeštadienį) 12.00 val. duris Atminimo pamaldoms dar kartą atvėrė senoji Šilutės evangelikų kapinių koplyčia. Prieš pusę metų, gegužės 25 d. koplyčios pašventinime dalyvavo liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Šilutės r. savivaldybės atstovai ir svečiai iš Vokietijos.

Užbaigdami bažnytinius liturginius metus Amžinybės sekmadieniu evangelikai, paprastai, tą sekmadienį prisimena ir savo neseniai mirusius bei Amžinybėn išėjusius artimuosius. Simboliška, kad šios šventės išvakarėse grupelė šilutiškių susirinko vietoje, iš kurios su malda ir giesme Verdainės ir Šilutės parapijų tikintieji būdavo kūnu išlydimi į kapų poilsio vietą, o siela atiduodama Dievo teismui bei gailestingumui.

Trumpas Atminimo pamaldas pagal Mirusiųjų sekmadienio skaitinius pravedė Šilutės parapijos kunigas Remigijus Šemeklis. Giedojo Šilutės parapijos choristai (vad. Valteris Matulis).

Po pamaldų dalyviai buvo įamžinti bendroje atminimo nuotraukoje priešais koplyčią.

Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė kartu su architektu Egidijumi Vidrinsku pakvietė susirinkusius pavaikščioti po kapines, pasakojo apie šeimas, gimines ir asmenybes, kurias priglaudė senosios Šilutės evangelikų kapinės.

Trumpas video reportažas (filmuota Andriaus Sirtauto)

***

Apie koplyčios remontą ir rėmėjus

2009 metais Šilutės gražinimo draugija kreipėsi į rajono savivaldybę dėl senosiose evangelikų liuteronų kapinėse esančios koplytėlės stogo remonto. Iš administracijos direktoriaus fondo buvo skirtos lėšos koplytėlės stogui uždengti ir taip buvo sustabdytas tolesnis koplytėlės nykimas. 2012 metais rėmėjų iš  Vokietijos (Beversetdt) lėšomis (5 915 Lt), kurios buvo skirtos medžiagoms, buvo atliktas koplytėlės remontas. Remonto darbus nemokamai atliko Turizmo ir paslaugų verslo mokyklos  moksleiviai vadovaujami mokytojų. Dar 1000 Lt. gražinimo draugijai perdavė Klaipėdos krašto gyventojų draugija (AdM) ir pavieniai aukotojai iš Vokietijos ir Lietuvos skyrė 2500 Lt. koplytėlės langų atstatymui.

2013 m. Beverstedt“o gyventojai Helmut Meyer, Karin Meyer, Ortrud Heldt ir Martin Bensen nupirko ir atvežė koplytėlės stogui lietvamzdžius,  latakus ir jų tvirtinimo detales. Draugija dar už 700 Lt. nupirko trūkstamus lietvamzdžius, o UAB “Šilutės būstas“ nemokamai įrengė visą lietvamzdžių sistemą. Kapinaičių aplinkos sutvarkymu pasirūpino Šilutės seniūnijos darbuotojai. Vydūno gimnazijos moksleiviai vadovaujant architektui E. Vidrinskui nuvalė ir užkonservavo vienos kapavietės tvoreles.

Ruošiantis pamaldoms draugijos nariai, padedant Šilutės parapijos nariui Fric Engelke pastatė taip pat pono H. Meyer nupirktą ir atvežtą židinį. UAB „Šilutės būstas“ išvalė koplytėlės kaminą. Prieš pamaldas židinys buvo užkurtas ir  puikiai sušildė patalpas. Koplytėlė buvo jau pašventinta š.m. gegužės mėn, miesto šventės metų, o lapkričio 23 d. koplytėlėje buvo atlaikytos pirmosios pamaldos po antrojo pasaulinio karo.

Roza Šikšnienė