Gražiausios akimirkos iš Kūčių pamaldų


Nuotraukoje: Gieda Šilutės parapijos merginų ansamblis. Vadovė Edita Vaškaitytė. (E. Vaškaitytės nuotr.)

Nuotraukoje: Konfirmantai su sekmadieninės mokyklos vaikais praneša džiaugsmingą žinią apie užgimusį kūdikėlį. (E. Vaškaitytės nuotr.)

Nuotraukoje: Dovanas reikėjo “užsidirbti”: vaikai sakė eilėraščius ir giedojo giesmes. (E. Vaškaitytės nuotr.)

Nuotraukoje: Merginų ansamblis su į pamaldas užsukusiu Kalėdų seneliu. (E. Vaškaitytės nuotr.)

Už dovanėles nuoširdžiai dėkojame švedų Ovansjö parapijai. Kalėdų eglę dovanojo parapijos tarybos narys Jonas Kudžius. Parvežimu rūpinosi “Stamela” direktorius Stanislovas Liepis. Bažnyčią puošė Gediminas Kleidas ir Nijolė Žimkienė.

Už vakaro giesmes dėkojame konfirmantams, sekmadieninei mokyklai ir parapijos merginų ansambliui.