Jubiliejus

Sveikiname Šilutės parapijos vargonininką ir chorvedį
Valterį Matulį 50-ojo gimtadienio proga
!

Valteris Matulis gimė lapkričio 27 d. Gojaus k., Utenos r. Valteris – šeštas vaikas, iš kurių du mirė kūdikystėje…

Susieti gyvenimą su muzika buvo Valterio vaikystės svajonė. Labiausiai norėjosi tapti pianistu. Nuo šešių metų mokėsi groti akordeonu. Vėliau išmoko groti gitara, klavišiniais, lūpine armonikėle, pučiamaisiais.

Dar dirbdamas muzikos mokytoju Rusnėje, 1988 m. buvo pakviestas dirbti antraeilėse pareigose į Šilutės kultūros namus. Čia jaunąjį chorvedį ir muzikantą pastebėjo Šilutės parapijos pirmininkas Francas Ūka, kuris  įkalbino 1989 m. Valterį imtis Šilutės parapijos choro vadovo pareigų.

Gražios 50 metų sukakties sulaukęs Valteris Matulis vadovauja ne tik Šilutės parapijos, bet ir Šilutės vokiečių bendrijos “Heide” chorui, dirba Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje.

Parapijos vardu sveikiname jubiliatą ir linkime visokeriopos Dievo palaimos!

Nuotraukoje: V. Matulis su parapijos choristais trečiadienio vakarą.