Apie pinigus ir aukojimą

kun. Ridas Tamulis

Viena iš apaštalui Pauliui brangių idėjų, kurią jis stengėsi įgyvendinti, buvo aukų rinkimas stokojančiai Jeruzalės Bažnyčiai. Paulius priminė pareigą pagoniškųjų kraštų krikščionių bendruomenėms gausiomis aukomis paremti Jeruzalės krikščionis. Jeruzalės Bažnyčia buvo krikščionybės lopšys, tačiau tuo metu ji buvo nuskurdusi. Žydai krikščionys dar su nepasitikėjimu žvelgė į pagoniškųjų kraštų krikščionis, ir Paulius čia ragina įrodyti savo tikėjimą dosnumo darbais, kaip pasakyta: „Todėl bendruomenių akivaizdoje įrodykite savo meilę ir tai, kad mes teisėtai giriamės jumis” (2Kor 8, 24).

plačiau…

Evangelijų paraštėse