Dovanų dalinimo akcija

Šilutės ir Vanagų evangelikų liuteronų parapijos dalyvavo dovanų akcijoje „Didžiausia dovana“. Dovanas ruošė vaikai Amerikoje per organizaciją „Samariečių krepšys“. Dovanos buvo dalinamos net trijose vietose.

Vasario 17 d. dovanų dalinimą „Šilutės Sandoroje“ stebėjo organizacijos atstovas iš Kanados atvykęs kartu su „Vaikų Kalėdų“ koordinatore Rasa Mardosaite bei Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos darbuotoja Kristina Marija Aganson.

Pirmąją renginio dalį pravedė kun. Remigijus Šemeklis. Pritariant gitara buvo giedamos giesmės, meldžiamasi, išklausytas Šv. Rašto skaitinys, atliekamos užduotys. Vaikai pažino, kad Didžiausia dovana – tai Kristus. Laukimas ir paslaptis – yra dovanos dalis.

Svečias iš Kanados pasakojo kaip ruošiamos dovanos. Visi jo aštuoni anūkai paruošė po dovaną, kad dovanotų vaikams iš kitų šalių trumpą akimirką džiaugsmo. Tas džiaugsmas davus dovanėlę truks neilgai, tačiau pabrėžė, kad tikintys ir pažinę Kristų – atranda džiaugsmą, kuri trunka amžinai.

Per pertrauką visi galėjo pasivaišinti „Šilutės Sandoros“ darbuotojų atneštomis gėrybėmis ir saldumynais. Po pertraukėlės, vaikai įsijungė į viktoriną, kurią paruošė ir pravedė Sandoros darbuotoja Danguolė Razantienė.

Galiausiai, apsilankę dovanų akcijoje „Šilutės Sandoros“ globojami vaikai, parapijos konfirmantai ir sekmadieninės mokyklėlės vaikai džiaugėsi dovanomis ir įsiamžino nuotraukoje.

Vasario 24 d. dovanos buvo dalinamos Agluonėnų Pagrindinės mokyklos 1-6 klasės vaikams. Vaikai aktų salėje dalyvavo kartu su savo klasių auklėtojomis.

Renginį pravedė kun. Remigijus Šemeklis, o dovanas išdalino diak. Gediminas Kleinas. Vaikai ir jaunuoliai ypatingai džiaugėsi suradę dovanų dėžėse ne tik dovanų, bet ir bendraamžių laišką iš Amerikos.

Vyresnieji vaikai gavo spalvotas knygeles „Didžiausia dovana“ bei buvo pakviesti leistis į nuostabiausią kelionę – pažinti krikščionišką tikėjimą skaitant spalvotą, į dešimt pamokų suskirstytą, pratybų sąsiuvinį. Po jos laukia dar viena labai vertinga dovana – diplomas ir spalvotas Naujasis Testamentas su iliustracijomis.

Galiausiai, vasario 28 d., likusios dovanos buvo išdalintos Agluonėnų darželyje. Šį darbą atliko diak. Gediminas Kleinas.