Peržengiant metų sandūrą

kun. Ridas Tamulis

Štai palydime dar vienus kalendorinius metus ir pasitinkame Naujuosius. Kad ir senstame, kad ir kaip sunkėtų ar komplikuotųsi mūsų gyvenimas, Naujųjų metų pasitikimas visuomet yra vilties šventė. Vilties, kad ateinantys metai atneš ne vien rūpesčių, bet ir savų džiaugsmų bei malonių staigmenų, kad Viešpats išves iš tų rūpesčių ar vargų, kurie vargino mus pernai.

Senojo Testamento skaitinys iš pranašo Jozuės knygos mums aiškiai byloja: „Kaip buvau su Moze, taip būsiu ir su tavimi! Neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu! Arba Martyno Liuterio Biblijos vertime tai skamba taip: „Neleisiu tau suklupti ir tavęs nepaliksiu!“ Tai paguoda ir viltis šiems ateinantiems metams kiekvienam, kuris stengiasi gyventi krikščioniškai.

Kartu šių žodžių kontekste girdime ir raginimą: „Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elkis. Neleisk Įstatymo knygai (Šventojo Rašto žodžio vedimui) pasitraukti tau nuo lūpų, nenutolk nuo jos nei į dešinę, nei į kairę, ištikimai laikykis VISKO (ne tik dalies!), kas joje parašyta, kad tau sektųsi, kad ir kur tu eitumei! Tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Nesibaimink ir nenuogąstauk (Joz. 1, 7-8).

plačiau…