Vaikų stovykla “Vanagiukai 2014″

Liepos 14 - 18 dienomis „Šilutės Sandora“ surengė krikščionišką vasaros stovyklą vaikams Vanaguose.

Stovykla vaikams organizuojama jau aštuntus metus. Seniau ši stovykla vykdavo pačioje Šilutėje, tačiau po Vanagų parapijos namų restauracijos, persikėlė į Vanagus, kur vaikams yra daugiau erdvės ir saugumo. Visi stovyklautojai apgyvendinami parapijos namuose.

Šiais metais stovykloje dalyvavo 31 vaikas bei grupelė vadovų.

Didžioji dalis stovykloje dalyvavusių vaikų lanko „Šilutės Sandoros“ dienos centrą. Prie jų prisijungė keletas „Šilutės Sandoros“ remiamų vaikų iš daugiavaikių šeimų. Stovyklautojus šiltai priėmė ir parapijos namuose apgyvendino diakonas Gediminas ir Astra Kleinai. Diakonas G. Kleinas parengė savaitės trukmės stovyklos programą.

Stovyklautojai penkias dienas gilinosi į klausimus: kas yra Dievas? kas yra nuodėmė? kas yra Jėzus Kristus? ką Viešpats Jėzus atliko dėl mūsų? kas yra Biblija? Kiekviena diena prasidėdavo malda, gardžiais pusryčiais lauke prie bendro didelio stalo. Stovyklautojai buvo maitinami penkis kartus per dieną, papildomai dar buvo vaišinami ledais ir saldumynais.

Prieš pietus Vanagų bažnyčioje vyko pamokėlės, kurias vedė diak. Gediminas Kleinas. Jų metu vaikai klausėsi pamokančių istorijų, kuriose atsiskleidžia Dievas, Jo meilė ir daromi stebuklai. Šios istorijos vaikus vertė susimąstyti apie krikščioniškas vertybes ir tapti geresniais. Po pietų vaikai dalyvavo dailės, sporto, žurnalistikos, muzikos būreliuose. Neišdildomą įspūdį vaikams paliko prie laužo dienai baigiantis skaitoma vakaro istorija, po kurios sekė pašnekesiai, dienos darbų aptarimas.

Paskutinį stovyklos vakarą vyko nakties pamaldos, prie žvakių šviesos. Skambėjo stovyklos metu išmoktos giesmės. Naktinių pamaldų metu buvo pakrikštyti broliai Alanas (10 m.) ir Andrius (12 m.). Jų mama taip pat dalyvavo stovykloje: triūsė virtuvėje, gamindama maistą stovyklautojams.

Paskutinę stovyklos dieną visi būreliai pristatė vaidinimus, sukurtus pagal pasirinktas pamokančias istorijas. Vėliau, visi stovyklautojai lauke paleido į dangų balionus kartu su savo svajonėmis ir žodžiais: “Mes vėl norime čia susitikti ir stovyklauti kitais metais”. Į dangų pakilo stovyklautojų padėkos Dievui ir angelams už šias gražias kartu stovykloje praleistas dienas.

Stovyklos metu buvo sukurta šilta, draugiška ir jauki atmosfera, kuri palietė vaikų širdeles.  Vaikams nesinorėjo skirstytis. Daugelio akyse žibėjo atsisveikinimo ašaros.

Kad ši stovykla galėjo vykti, esame dėkingi rėmėjams iš Vokietijos:

  • Kunigui Uwe Haberland ir Gustav-Adolf-Werk organizacijai.
  • Raceburgo diakonijai (Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg).
  • St. Michael Rostock – Gehlsdorf‘o evangelikų parapijai.
  • Diakonui Gediminui Kleinui ir jo žmonai Astrai, bei visiems likusiems „Šilutės Sandoros“ darbuotojams ir savanoriams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie stovyklos “Vanagiukai 2014″ įgyvendinimo.

“Šilutės Sandoros” vadovė
Astrita  Liepienė