Advento popietė “Sandoroje”

Per trisdešimt įvairaus amžiaus vaikų dalyvavo gražioje adventinėje popietėje Šilutės labdaros organizacijoje „Sandora“.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė ėmėsi remti rajono vienišus senelius, sunkiai besiverčiančias ir daugiavaikes šeimas. Prieš penkiolika metų prie Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios įkurta labdaros organizacija „Sandora“. Organizacijos tikslas – remti globojamas šeimas dvasiškai ir materialiai.
Šeimas lankančios „Sandoros“ moterys pastebėjo, kad yra vaikų, kurie ne visada būna sočiai pavalgę. Tad prieš dešimtmetį pietų į Šilutės „Sandorą“ pradėta kviesti globojamų šeimų vaikus. Tuomet prie pietų stalo susėsdavo apie 60 vaikučių, šiemet ateinančių pavalgyti sumažėjo per pusę. Šilutės „Sandoroje“ vaikai ne tik pavalgo – čia jų laukia rūpestingos moterys, kurioms įdomu, kaip vaikams sekėsi mokykloje, pasiūlo pažaisti, papasakoti apie tai, kas džiugina ar liūdina vaiko širdelę. Daugelis čia pasilieka ilgėliau, paruošia pamokas. Vaikai šiuose dvasiniuose namuose jaučiasi saugiai.
Artėjant didžiausiai metų šventei, kasmet į adventinę popietę prie eglutės kviečiami globojamų šeimų ir bendruomenės vaikai. „Sandoroje“, kaip ir kiekvienuose namuose, vaikų laukė šventiškai padengti stalai, ant kurių netrūko įvairiausių skanėstų. „Sandoros“ pirmininkė Astrita Liepienė pasveikino vaikus ir padeklamavo susirinkusiesiems savo vaikystės eilėraštį, kurį sakydavo per šv. Kalėdas.
Įdomią evangelinę programėlę susirinkusiesiems parengė evangelikai misionieriai Leta ir Darius Vaitkevičiai iš Klaipėdos. Jiems talkino Klaipėdos krikščioniškosios mokyklos „Vaivorykštė“ mokiniai ir mokytojai. Skambėjo giesmės, o vietoj įprastų eilėraščių – Dievo žodis.
Iš šventės vaikai eidami namo nešė gerą nuotaiką ir dvasinę ramybę. Į namus jie grįžo su dovanų krepšeliais, kuriuose buvo ne tik saldumynų, bet ir šiltų drabužių.

“Pamarys”, 2008-01-04 Nr. 1 (2166)
litera.lt