Spalio mėnesį

š.m. spalio 5 d. (sekm.) 10.00 val.
Pjūties padėkos šventės pamaldos.

Po pamaldų laukia Pučiamųjų instrumentų ansamblio
“Pamario Brass” koncertas
skirtas Tarptautinei muzikos dienai.