Pamaldose bus prisimenami vietiniai gyventojai

1944 m. spalio 09 d.  ties Šilute besitraukiančius vietos gyventojus
(moteris, vaikus, senukus) traiškė sovietinės kariuomenės tankai.

Š.m. spalio 12 d. (sekm.) 10.00 val. pamaldose
bus prisimenami prieš 70 metų dėl Raudonosios armijos įsiveržimo metu
turėję pasitraukti vietiniai Klaipėdos krašto gyventojai.