Šilutės Sandoros senjorų šventė

2014 metų lapkričio 29 dieną dvidešimtą kartą vyko senjorų Adventinė šventė Šilutėje, o bendradarbiaujant kartu su Rostoko-Gelsdorfo šv. Mykolo parapija ši šventė organzuojama jau devynioliktus metus iš eilės. Šventė vyksta I-ojo Advento sekmadienio išvakarėse “Šilutės Sandoros” (vad. Astrita Liepienė) namų salėje.  Šių metų šventei pasibaigus svečiai iš Vokietijos džiaugėsi, kad metai iš metų šį šventė tampa vis gražesnė. Viskas vyksta sklandžiai ir buvimas Lietuvoje jiems niekada neprailgsta.

A. Liepienė prisimena, kad pirmoje Sandoros adventinėje šventėje dalyvavo apie 40 žmonių. Pirmoji viešnia iš Vokietijos dalyvavusi šioje šventėje buvo Erna Dreyszas.

Draugystė su Rostoko-Gelsdorfo parapija užsimezgė dėka ankstesnio iš Priekulės kilusio ir toje parapijoje Vokietijoje dirbusio kunigo Bernardo Raudžiaus. Nors nuo to laiko šv. Mykolo parapijoje jau pasikeitė keletas kunigų, tačiau draugystė su rostokiečiais ir toliau tęsiasi. Šiais metais rostokiečiai parapijos senjorams dovanojo ir kelionę į Nidą.

Šiam darbui rostokiečius kas met suburia Franz Lausch. Visus metus į jam priklausančius garažus plaukia siuntiniai ir labdara, kur jie yra rūšiuojami ir sandėliuojami, o lapkričio pabaigoje pakraunami į sunkvežimį ir atkeliauja į Šilutę. Jis ieško rėmėjų ir verslininkų, kurie galėtų nupirkti saldumynus, vaisius, kalėdines dovanas ir paremti transportavimo išlaidas. Taip pat yra priimami vardiniai – konkretiems žmonėms skirti siuntiniai iš pažįstamų ir giminaičių. Vardinius siuntinius patys vokiečiai išvežioja po visą Šilutės rajoną. Aplankomos vargingai gyvenančios šeimos. Bendraudami su vietiniais gyventojais, jie išklauso, kokios konkrečios pagalbos reikia jų globojamoms šeimoms ir, pagal galimybes, metų bėgyje stengiasi padėti. Likusi labdara paliekama „Šilutės Sandorai“.

Viešnagę Lietuvoje rostokiečiai, paprastai, baigia Adventine švente senjorams, kurie suvažiuoja iš viso Šilutės rajono. Senjorai ne tik vaišinasi prie stalo, padengto iš Vokietijos atvežtomis gėrybėmis, bet ir išeidami dar gauna po lauknešėlį. Kaip žinia, dovanas patinka gauti ne tik mažiems! Net ir nedidelė iš širdies dovanota dovana, praskaidrina būtį.

 

Nuotraukoje: Rostokiečiai ruošiasi išvežioti vardinius siuntinius.

Šilutėje stalų ir salės puošimu, pagalbininkų ir programos rengimu rūpinasi „Šilutės Sandoros“ vadovė Astrita Liepienė. Pasirengimo darbai prasideda keletą mėnesių iki šventės. Pirmiausia reikia pasirūpti, kad kvietimai į šventę pasiektų senjorus, o vėliau – neturinčių galimybės atvykti į šventę senjorų atvežimu bei parvežimu namo. Atvykus sunkvežimiui – labdaros paketų iškrovimu, sandėliavimu ir išrūšiavimu. Iki Kalėdų, mažos dovanėlės pasieks visus parapijos choristus, konfirmantus, sekmadieninės mokyklos vaikus ir darbuotojus. Šventiniais paketais pasidalinama net su aplinkinėmis parapijomis.

Adventinės popietės dovana senjorams – muzikinė programa, kurioje pasirodo muzikos mokyklos mokiniai. Šiemet koncertavo pianistai, styginių ansamblis, akordeonistų duetas ir solistas Tomas Saulevičius.

Nuotraukoje: mokytojos Liudmilos Tunaitienės auklėtinės Karolina Stonytė (kairėje)  ir  Kornelija Tunaitytė (dešinėje).

Nuotraukoje: Solistas Tomas Saulevičius. Akomponuoja Giedrė Augaitytė.

Nuotraukoje: Albinos Kazlauskytės (orkestro vadovė) ir Irenos Bogužienės (muzikos mokytoja) parengti smuikininkai.

Kasmet su Advento ir Kalėdų giesmių programėle pasirodo ir „Šilutės Sandoros“ dienos centrą lankantys vaikai. „Sandoros“ merginų ansambliui vadovauja Irena Šemeklienė.

Šventės pradžioje visus susirinkusius pasveikino Astrita Liepienė ir Franz Laush. Buvo perkaityti sveikinimai iš Rostoko-Gelsdorfo šv. Mykolo parapijos. Rostokiečiai perdavė žodinį kvietimą kartu su jų parapija kitais metais dalyvauti Štutgarte vyksiančiose bažnyčios dienose (Kirchentag).

Nuotraukoje: Susirinkusius sveikina “Šilutės Sandoros” vadovė Astrita Liepienė.

Nuotraukoje: Sveikinimo kalbą sako Franz Lausch, kurią iš vokiečių kalbos vertė Liuda Toleikienė.

Nuotraukoje: Rostoko-Gelsdorfo šv. Mykolo parapijos vardu kalbėjo parapijos tarybos narys Klaus-Dieter Schubert.

Nuotraukoje: diak. Gediminas Kleinas.

Evangelijos tekstą lietuviškai skaitė diak. Gediminas Kleinas. Kun. Remigijus Šemeklis lietuvių ir vokiečių kalbomis dalinosi mintimis apie Advento laikotarpį bei artėjančio sekmadienio Evangelijos teksto žodžių prasmę.

“Sandoros salėje”, prie sustatytų stalų, susėdo apie 90 senjorų, kuriems virš 70 metų. Atsidėkojo senjorai vokiškomis eilėmis ir padėkos žodžiais, kurie buvo įrašyti į filmavimo kameras. Rostokiečiai atvyko aštuoniese, bet šventės vaizdai ir garsai bus parodyti Rostoke visiems šios šventės rėmėjams ir globėjams. Šventei pasibaigus, ypatingi padėkos žodžiai skambėjo visiems „Sandoros“ darbuotojams, kurių dėka ir ši šventė įvyko sklandžiai.

Senjorų Adventinė šventė Šilutėje bendram tikslui suvienija net dviejų parapijų – Lietuvoje ir Vokietijoje – žmones. Tai graži ir sektina tradicija. Sandoros pirmininkė Astrita Liepienė dėkojo visam “Šilutės Sandoros” kolektyvui ir savanoriams, be kurių darbo nebūtų tokios gražios šventės. Nuoširdžiausi padėkos žodžiai žodžiai pasibaigus šventei buvo išsakyti asmeniškai Astritai Liepienei, kuri išlaikė šią gražią tradiciją, subūrė aktyvų ir kūrybingą kolektyvą, palaiko gyvą ryšį su Rostoko-Gelsdorfo šv. Mykolo parapija.

Nuotraukoje: šventės dalyvė Trautė Bakutienė.

Nuotraukoje: parapijos senjorai (iš kairės) Marija Macnorienė, Danutė Kalinauskienė ir Liuda Toleikienė.

Nuotraukoje: “Sandoros” merginų ansamblis, vad. Irena Šemeklienė.

Nuotraukoje:  Franz Lausch (viduryje) dalinasi įspūdžiais su Astrita Liepiene (dešinėje)

Nuotraukoje: Astrita Liepienė su konfirmacijos pamokas lankančia Agne Vilkyte.