Agluonėnų mokyklos adventinė šventė

Nuotraukoje: “Šilutės Sandoros” jaunimo ansamblis (vad. Irena Šemeklienė)

Gruodžio 4 d. Agluonėnų kultūros namų salėje vyko Adventinė šventė. Renginio pradžioje sveikinimo žodžius tarė Vanagų parapijos klebonas kun. Remigijus Šemeklis, Klaipėdos r. savivaldybės vicemerė Rūta Cirtautaitė, Agluonėnų pagrindinės mokyklos direktorė Rima Gabalienė ir Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė.

Nuotraukoje: “Šilutės Sandoros” merginų ansamblis.

Adventinę programą parengė Agluonėnų pagrindinės mokyklos mokiniai vadovaujami katalikų tikybos mokytojos Aldonos Ivaškevičienės ir muzikos mokytojos Jolantos Petraitienės.  Šventinę programą advento ir Kalėdų laikotarpio giesmėmis užbaigė iš Šilutės atvykęs “Šilutės Sandoros” merginų ansamblis, vadovė Irena Šemeklienė.

Kun. Remigijus Šemeklis į šventę susirinkusiems mokytojams, mokiniams ir jų tėvams  dar kartą palinkėjo gražaus Advento laikotarpio ir dovanojo kalendorių “Gyvenimas” su šv. Rašto citatomis.