Kelionė į Vokietiją

Šilutės parapijos jaunimas kartu su kun. Remigijumi Šemekliu lankėsi Štutgarte (Vokietijoje) vykusiose bažnyčios dienose.

Mintį, kad šilutiškiai galėtų apsilankyti bažnyčios dienose Štutgarte, davė praėjusių metų lapkričio pabaigoje į adventinę senjorų šventę Šilutėje atvykę rostokiečiai. Ši mintis sudomino jaunimo ansamblio vadovę Ireną Šemeklienę ir kun. Remigijų Šemeklį. Pavasarį kunigas R. Šemeklis, tarpininkaujant Franz Lausch, susisiekė su su Gehlsdorfo (Rostoke) šv. Mykolo ev. liut. parapijos  kunigu Dietmar Cassel. Jo prašymu, apgyvendinimu Štutgarte pasirūpino kitos parapijos – Rostoko šv. Dvasios ev. liut. parapijos – kunigas Marcus Antonioli, kurį, atvykusį su konfirmantų grupe, taip pat sutikome Štutgarte.

Buvęs šios šv. Mykolo parapijos kunigas Martin Kuhn, dabar dirbantis kapelionu kalėjime, kartu su vaikų ir jaunimo veiklos koordinatoriumi Stephan Rodegro, turėjo atgabenti labdaros siuntą “Šilutės Sandorai”. Kartu su savimi jie atvežė į Šilutę ir nupirktus bilietus į bažnytines dienas Štutgarte. Su šiais bilietais, kainavusiais beveik 300 Eurų, buvo galima nemokamai lankytis įvairiuose bažnyčios dienų renginiuose bei važinėti viešuoju transportu.

Kadangi kelionė per Lenkiją į pietinę Vokietiją yra ganėtinai tolima, poilsiui nusprendėme pakeliui apsistoti pas pažįstamus. Pirmąja poilsio vieta tapo Drezdenas. Nakvynę suteikė ir Drezdeno senamiestį aprodė Andreas Altmann, Lietuvoje seniau organizavęs pučiamųjų seminarus.

Nuotraukoje: Bastei uolos.

Išgirdęs, kad jaunimas labai norėtų pabūti kalnuose, jis suorganizavo kelionę į Bastei vietovę, kur į dangų kylą įspūdingos uolos, laikomos vienu iš pasaulio stebuklų.

Nuotraukoje: Irena Šemeklienė ir Andreas Altmann.

Nusileidus žemyn turistams įrengtais takeliais, laukė kelionė tikru istoriniu garlaiviu į Pirną.

Nuotraukoje: praėjusių metų Šilutės parapijos konfirmantės.

Pirnoje gimė indulgencijomis prekiavęs vienuolis Tecelis. Savo eilėmis, panašiomis į šias: “Kai tik pinigas skardinėje suskambės, sielą skaistykloje pakylės“, kuriomis siekė išvilioti kiek galima daugiau iš tikinčiųjų pinigų indulgencijoms,  jis supykdė Martyną Liuterį ir paskatino parašyti atsaką – 95 tezes.

Iš Drezdeno vykome į Augsburgą. Augsburge gyvena kelios pažįstamos lietuvių šeimos. Šiame mieste mums nakvynę suteikė Saidos ir Valdo Ronkų šeima.

Lankantis Augsburge ir vėliau – Štutgarte, įsivyravo labai karšti ir net varginantys orai. Vaikai ir jaunimas mėgavosi maudynėmis. Net Štutgarto fontanai buvo pilni atsigaivinti trokštančių žmonių…

Nuotraukoje: susirinkusieji bažnyčioje laukia paskaitos apie Reformaciją.

Visos Štutgarto bažnyčios ir aikštės birželio 3-7 dienomis tapo daugybės renginių, koncertų, diskusijų aktualiais klausimais ir pamaldų vieta. Renginio šūkis “kad įgytume išmintingą širdį” paimtas iš 90 Psalmės 16 eil.

Nuotraukoje: koncertuoja afrikiečiai iš Tanzanijos.

Palapinių miestelyje buvo galima buvo atrasti stendus, kuriuose savo veiklą pristatė visos svarbiausios organizacijos ir bažnyčios. Tai puiki vieta, kur galima atnaujinti senus kontaktus ir užmegzti naujus, pasisemti įvairiausių idėjų.

Įsiamžinome šalia Lietuvos stendo, kur mūsų bažnyčiai pakaitomis (dėl sunkiai pakeliamo karščio) atstovavo Rūta Šulskienė, Gintaras Šiaudinis, kun. Valdas Žielys bei kun. Jonas Liorančas.

Nuotraukoje: Šalia Šiaurės bažnyčios Vokietijoje konfirmantų ir jaunimo stendo.

Nuotraukoje: palapinių miestelyje savanoriaujantį sutikome ir gerą Lietuvos ev. liut. bažnyčios draugą kun. Volker Thiedemann iš Šiaurės bažnyčios Vokietijoje.

Nuotraukoje: su Martinu Bensen Bremerhafene.

Po bažnytinių dienų, porą dienų pasisvečiuoti pas save Beverštedte (šalia Bremeno) pakvietė Martin Bensen. Jis suorganizavo kelionę į Bremerhafeną bei pasiplaukiojimą laivu. Plaukdami laivu stebėjome įspūdingą konteinerių terminalą bei jame vykusius krovos darbus.

Nuotraukoje: Irena Šemeklienė ir Martin Bensen.

M. Bensenui esame labai dėkingi ir dėl to, kad jis padengė didesnę dalį kelionės išlaidų.

Prieš išvykstant į Lietuvą, dar trumpai spėjome aplankyti Beverstedte ir Helmut bei Karen Meierius, kurie kartu su M. Bensen rūpinasi Šilutės senųjų kapinių ir ten esančios koplyčios sutvarkymu, bei užsiima kita labdaringa veikla.