Šiaurės Vokietijos bažnyčios konsultacijos (I)

Rugsėjo 12 – 21 dienomis Hamburge vyko Šiaurinės Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios (vok. Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland) konsultacijos. Konsultacijose dalyvavo apie 60 delegatų iš įvairių pasaulio šalių: Anglijos, Estijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Olandijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Švedijos, JAV, Argentinos, Brazilijos,  Kongo, Kenijos, Pietų Afrikos respublikos, Tanzanijos, Kinijos, Indijos, Izraelio ir Filipinų. 

Šiaurinės Vokietijos bažnyčia susikūrė prieš tris metus, sujungus Šiaurės Elbės, Meklemburgo ir Pomeranijos žemių evangelikų liuteronų bažnyčias. Susijungimo sutartis buvo pasirašyta 2012 metais per Sekmines Ratzeburge. 2015 metais buvo nuspręsta pasikviesti delegatus iš 32 bažnyčių, su kuriomis šių žemių bažnyčias sieja partnerystės ryšiai, kad supažindintų su nauja struktūra bei aktualijomis. Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios konsistorijos posėdyje (vykusiame 2015-06-17 Lumpėnuose), Lietuvos liuteronų bažnyčią atstovauti šiose konsultacijose buvo įpareigotas konsistorijos narys kun. Remigijus Šemeklis.

Tarpreliginis dialogas Vakarinėje Hamburgo dalyje

Pirmoji konsultacijų dalis buvo skirta susipažinti su Vokietijos aktualijomis. Organizatoriai delegatus išskirstytė į mažas grupeles. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas diakonijos darbo, klimato kaitos, pabėgėlių ir migrantų problematikai. Lietuvos delegatas buvo priskirtas į Vakarinio Hamburgo grupę.

Nuotraukoje (iš kairės): Axel Matyba (Vokietija), Shuk Ha Ho (Honkongas), vyskupas Zachariah Kahuthu Wachira (Kenija), Anzhelika Friedrich (Vokietija), Jörg Ostermann-Ohno (Vokietija), Fiona Brampton (Anglija), Joseph Chellappa (Indija), Šemeklis Remigijus (Lietuva), Jürgen Reißner (Vokietija).

Kadangi Hamburgas yra svarbus Vokietijos uostamiestis bei įvairiakultūrinis metropolis, nenuostabu, kad delegatus buvo nuspręsta supažindinti su čia vystomu tarp-religiniu dialogu.

Visų pirma, buvo pristatyta Hamburgo žydų bendruomenės praeitis ir dabartis. Kadangi rugsėjo 14 d. Hamburgo žydų bendruomenė ruošėsi Roš Hašana (Naujųjų Metų) šventei, delegatams nepavyko apsilankyti Pinnebergo sinagogoje ir pabendrauti su judaizmo atstovais. Misijos ir ekumenijos centre apie dialogą tarp žydų ir krikščionių pristatė Hanna Lehming.

Įdomus susitikimas su kitas religijas išpažįstančiais atstovais vėliau vyko Tibetiečių centre. Centro vadovai išsamiai papasakojo apie budizmo kilmę, apie religinę praktiką ir meditacijas, apie garsiausius mokytojus. Po apsilankymo budistų centre, pagal programą dar laukė susitikimas su islamą išpažįstančiais sunitų ir šiitų atstovais.

Pirmoji pažintis su Hmaburgo sunitų bendruomene vyko jų mečetės statybvietėje. Šis projektas susilaukė didelio dėmesio ne tik Vokietijoje, bet ir kitose šalyse, nes nebenaudojamos bažnyčios pastatas buvo parduotas vietos verslininkams, o vėliau – paruoštas projektas perdaryti į mečetę. Projektą vykdantis musulmonų bendruomenės atstovas patikino, kad jų bendruomenė stengiasi vengti susipriešinimo tarp krikščionių ir musulmonų. Pavyzdžiui, bažnyčios kryžius nuo bokšto buvo nuimtas ir perduotas kitai krikščionių bažnyčiai. Vengiant dar didesnio susipriešinimo, kryžiaus vietoje po ilgų diskusijų ir konsultacijų buvo nuspręsta dėti ne pusmėnulį, kuris yra labiausiai atpažįstamas islamo religijos simbolis, bet arabiškais rašmenimis užrašytą žodį „Alahas“, t.y. Dievas, kaip ženklą, kad šioje vietoje ir toliau bus garbinamas Dievas.

Statybas prižiūrintis bendruomenės narys džiaugėsi, kad ateityje Hamburgo sunitai turės pagal visus reikalavimus įrengtus maldos namus, nes meldžiamasi buvo išsinuomotoje požeminėje mašinų aikštelėje…

Antrasis susitikimas su islamo atstovais įvyko Mėlynojoje Hamburgo šiitų mečetėje. Ši mečetė buvo pastatyta dar penktajame dešimtmetyje kilimų prekeivių iš Irano suaukotomis lėšomis. Čia įsikūręs ir islamo studijų centras.

Apie šiitų religinius papročius ir nuostatas pasakojo Vokietijoje užaugęs iranietis Mohamedas Ale Hosseinis.

Vakaro metu visos dienos įspūdžius aptarėme su Hamburgo-Liubeko evangelikų vyskupe Kirsten Fehrs.

Pabėgėlių problema ir nauji iššūkiai švietimo įstaigoms

Antroji Vakarinio Hamburgo ekspozicijos diena buvo skirta susipažinti su švietimo įstaigomis ir pabėgėlių priėmimo centrais. Tam buvo skirta visa diena.

Buvome pakviesti dalyvauti abiturientų anglų kalbos pamokoje Hamburgo-Othmarschen krikščioniškoje gimnazijoje. Su jaunuoliais buvo angliškai diskutuojama apie jų požiūrį į pabėgėlius ir apie įvairias socialines problemas. Mokiniai domėjosi kokia situacija yra kitose šalyse.

Nuotraukoje: gimnazistai uždavinėjo klausimus apie politiką ir kitas aktualijas.

Po pokalbio su gimnazistais, persikėlėme į krikščionišką Melanchtono vaikų darželį, kuriame dauguma darbuotojų ir vaikų sudaro imigrantai arba jų vaikai.

Nuotraukoje: pabėgėlių stovyklos konteinerių miestelis.

Galiausiai vykome gyvai pamatyti kokia situacija yra vienoje iš Hamburgo pabėgėlių stovykloje.

Dienos įspūdžius vakare aptarėme su diakonijos, bažnyčios ir savivaldybės atstovais.

Daugiau informacijos apie konsultacijas ir dalyvius: www.consultation2015.org