Šiaurės Vokietijos bažnyčios konsultacijos (II)

Nuotraukoje: Konsultacijose Breklume dalyvavę vyskupai.

Po pažintinės išvykos po įvairias Šiaurės Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios dalis, visi konsultacijų delegatai persikėlė į Breklum misijos centrą. 

Breklum centras

Misijos centras Breklumo miestelyje buvo įkurtas 1876 m. Į Breklum parapiją 1873 m. paskirtas pietistinių pažiūrų kunigas Kristijonas Jensenas (Christian Jensen) nupirko iš vietinio ūkininko ūkį ir pradėjo čia kurti misijų centrą, kuris turėjo apimti skirtingas sritis: įkuriama spaustuvė, kurioje buvo spausdinama krikščioniška literatūra; įsteigiama krikščioniška mokykla; sanatorija; misijų draugija. 1881 metais pirmieji misionieriai iš Breklumo buvo išsiųsti į Indiją ir Kiniją. Buvo paruošta apie 200 pamokslininkų, kurie išvyko aptarnauti vokiškai kalbančių JAV ir Kanados parapijų. Vėliau misionieriai vyko ir į Afriką bei Lotynų Ameriką. Misionierių užduotis buvo ne tik Evangelijos skelbimas, bet ir mokyklų, ligoninių ir vaikų namų steigimas.

Breklumo Misijų centro konferencijų salėje konsultacijų delegatams buvo surengtas vyskupo Gerhardo Ulricho priėmimo vakaras. Be vyskupo G. Ulricho, sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir Pasaulinės liuteronų sąjungos prezidentas vysk. dr. Munibas Younanas. Po vakarienės ir sveikinimo žodžių, vakarinėms pamaldoms visi rinkosi lauko palapinėje.

Nuotraukoje: Vysk. G. Ulricho sveikinimo kalba konsultacijų dalyviams.

Konsultacijų tema: „Kartu einant teisingumo keliu“ (“Walking together the Way of Justice”). Jų metu vyko Biblijos studijos, apsikeitimas nuomonėmis, pranešimai ir paskaitos, aptarimas mažose ir didesnėse grupelėse. Iš viso pasaulio susirinkę krikščionys dalinosi, kokiuose gyvenimo srityse jie vis dar mato neteisybę. Konsultacijų pabaigoje buvo parengtas bendras komunikatas.

Iš vyskupų lūpų ne kartą pasigirdo raginimai spausti vyriausybes, kad jos neparduotų ginklų ir pasinaudotų savo įtaka prisidedant prie taikos karštuosiuose pasaulio taškuose. Tikintieji buvo raginami parodyti kantrybę ir krikščionišką meilę bėgantiems nuo karo baisumų. Neatsitiktinai, didžiausias dėmesys komunikate buvo skirtas pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų problemai.

Antroji iškelta problema – vis dar visame pasaulyje išliekanti didelė atskirtis tarp vargšų ir turtingųjų.

Trečioji – žmogaus teisės ir religijos laisvė, lygios moterų ir vyrų teisės.

Ketvirtoji – klimato kaita, kuri kelia grėsmę ištisiems regionams.

Konsultacijas vainikavo sekmadienio pamaldos Hamburgo šv. Mykolo bažnyčioje. Pamaldų metu choras atliko J. S. Bacho kūrinius. Vokiškai pamokslą sakė vyskupas Gerhardas Ulrichas. Į susirinkusius angliškai kreipėsi vyskupas Zacharijas Kahuthu iš Afrikos.