Šilutės miesto šventės renginiai

Vienas pirmųjų Šilutės miesto šventės renginių – Atminimo valanda senosiose Šilutės evangelikų liuteronų kapinėse esančioje koplyčioje. Jos metu Šilutės kultūros ir pramogų choras “Vox Libri” (vad. Rasa Golubovskienė) atliko Gedimino Purlio “Mišias”. Kartu su šilutiškiais kun. Remigijus Šemeklis prisiminė seniau Šilutėje gyvavusią vokiečių, lietuvių ir žydų bendruomenę, kurios ženklai išlikę šiandieną – evangelikų, katalikų ir žydų konfesinės kapinės. Koplyčioje laikinai priglaudė Šilutės žydų kapinėse buvę antkapių likučiai bei perpieštų kaltinių kryžių paroda.

Nuotraukoje: Atminimo valandoje giedojo mišrus choras “Vox Libri”.

Po pamaldų padėkos raštai buvo įteikti iš Vokietijos atvykusiems Martinui Bensen bei Helmutui ir Karin Meyer. Jie daugiau kaip dešimt metų finansiškai ir morališkai remia Šilutės evangelikų liuteronų kapinių bei koplyčios sutvarkymą, Šilutės muziejų, lopšelį-darželį “Ąžuoliukas” bei kitus bendruomenės projektus. Vėliau, miesto šventės atidarymo metu, padėkas jiems įteikė ir Šilutės r. savivaldybės meras.

Vakare Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko chorų ir ansamblių koncertas.