Stovykla “Vanagiukai 2016″

2016m liepos 18-22 dienomis Šilutės ELLO Šilutės Sandoros” organizacija suorganizavo Vanagų km Klaipėdos apskritis,stovyklą vaikams; VANAGIUKAI-2016. Stovyklavo 36 vaikai,lankantys dienos centrą Šilutės Sandoros organizacijoje,taip pat iš aplinkinių kaimų, daugiavaikių, bei sunkiai besiverčiančių šeimų.

Vaikai buvo apgyvendinti Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios parapijos name,kuriame gyvena Kunigas Gediminas Kleinas su šeima. Stovyklautojai kiekvieną dieną dalyvavo krikščioniškose pamokėlėse- tema ” Rami valandėlė”, lankė sporto,dailės,muzikos ir žurnalistikos būrelius.

Buvo surengtos sporto varžybos,žygis į mišką,kuriuo metu buvo renkami grybai. Daugiausia grybų surinkusi komanda apdovanota prizais. Stovyklautojai valgė skaniai paruoštą maistą,vaišinosi ledais,saldumynais. Trečiadienio vakarą surengta įpatinga vakarienė-kiekvienas vaikas gavo savo mėgstamą picą. Po vakarienės visi pasipuošė įvairiomis kaukėmis ir prie laužo linksminosi ”Kaukių baliuje”. Dar vėliau šoko surengtoje diskotekoje.

 

Paskutinį vakarą Evangelikų-liuteronų bažnyčioje vyko vakarinės pamaldos prie žvakių šviesos. Atsisveikinimo dieną kiekvienam vaikui įteikta atsisveikinimo dovanelė. Laikas stovykloje prabėgo labai greitai palikdamas vaikų širdelėse daug meilės,draugystės ir gerumo. Nuoširdūs pokalbiai vakare prie laužo dar ilgai neišblės vaikams iš atminties.

Kad galėjo įvykti ši nuostabi savaitė pilna gėrio,gražių įspūdžių,juoko, noriu nuoširdžiai padėkoti rėmėjams; Evangelikų-liuteronų bažnyčios parapijai GUSTAV-ADOLF-WERK, Ev. liuteronų Gelsdorfo parapijos žmonėms- Rostoke, visiems žmonėms,kurie aukoja 2% ”Šilutės Sandoros” organizacijai.Šilutės Sandoros nariams, Kun. Gediminui Kleinui ir jo žmonai Astrai, visiems būrelių vadovams,savanoriams,kurie su meile teikė džiaugsmą vaikams.

”Šilutės Sandoros” vadovė Astrita Liepienė

Daugiau stovyklos nuotraukų galite rasti “Šilutės Sandoros” Facebook paskyroje