Ekumeninės pamaldos

Šiais metais „Maldų už krikščionių vienybę savaitė“ pažymi 100 metų jubiliejų. Pirmą kartą tokia intencija melstasi 1908 m. sausio 18-25 dienomis. Antri metai iš eilės, ekumeninių pamaldų organizatoriais tapo Šilutės evangelikų liuteronų parapija.

Nuotraukoje: Ekumeniniam maldos vakarui vadovavo kun. Remigijus Šemeklis (Šilutės liuteronų parapija).

Nuo 1968 metų meldžiamasi pagal iš anksto paruoštus ir su įvairiomis konfesijomis suderintus Švento Rašto bei maldų tekstus. Šių metų lozungas – „be paliovos melskitės“ (I Tes. 5,17) – primena apie nuoširdžios ir nuolatinės maldos reikalingumą. Maldoje prašoma, kad Dievas padėtų užgydyti pasaulyje esančių nesutarimų padarytas žaizdas, šalintų priešiškumą atsiradusį tarp krikščionių dėl bažnyčių susiskaldymo, padėtų įveikti nesantaiką šeimose bei smurtą. Nuolatinė malda sudaro prielaidas tarpusavio sutarimui, vidinei ramybei ir abipusei meilei. Todėl ir sakoma: „be paliovos melskitės“.

Nuotraukoje: Susirinkusieji giedojo krikščioniškas giesmes ir kartu su dvasininkais skaitė liturginius tekstus.

Malda, kai kartu po vienu stogu meldžiasi skirtingų konfesijų dvasininkai ir tikintieji, Šilutėje yra lyg pirmosios kregždės. Ji nuteikia pakiliai ir optimistiškai. Peržengus per savo aroganciją ir teisumą, pastebi, kad kiekviena krikščioniška bažnyčia, kiekviena tradicija, per laiką yra sukaupusi turtingą dvasinio paveldo lobyną. Todėl, kartais net pradedi abejoti, ar kadaise įvykę (ir iki šiol tebevykstantys) susikaldymai, yra Bažnyčios kraujuojančios žaizdos, o gal priešingai – palaiminimas, teikiantis viltį tolimesnei krikščionybės egzistencijai? Gal tarp krikščionių vykstanti nedidelė konkurencija, lenktyniavimas, noras patikti Dievui, surasti naujesnių Evangelijos skelbimui būdų, gal kaip tik yra postūmis geriau darbuotis Dievo Karalystės ir mūsų tautos gerovės labui? Smagu, kai krikščionys nori ne užsidaryti savo bažnyčioje ir savo įsivaizduojamame teisume, bet nori pasidalinti savo patirtimi, pažinti kitokio tikėjimo žmogų. Iš to – laimime visi.

Nuotraukoje: Skirtingų konfesijų dvasininkai kartu meldėsi ir laimino žmones.

Reikia pastebėti, kad bendra malda tarp įvairių evangeliškų konfesijų dvasininkų ir tikinčiųjų Klaipėdos krašte ne naujiena. Prūsijoje reformatų ir liuteronų bažnyčios netgi buvo sujungtos į vieną Evangelikų bažnyčią. Tai įvyko 1817 metais minint 300-tąsias Bažnyčios Reformacijos šventės jubiliejų. Liuteronų kunigų Mažvydo, Bretkūno, Donelaičio bei daugybės kitų, literatūrinis ir dvasinis paveldas seniai peržengė konfesines ir religines ribas bei tapo visos tautos ar net viso pasaulio bendru turtu.

Šiemet ypač džiugina tai, kad pirmą kartą į maldą už krikščionių vienybę įsijungė ir Šilutės šv. Kryžiaus Romos katalikų parapija. Antrą kartą dalyvavo Šilutės laisvųjų krikščionių ir Šilutės Evangelijos bažnyčios pastoriai ir tikintieji.

Nuotraukoje: Pamaldose dalyvavę dvasininkai.
(iš kairės į dešinę) diak. Tomas Kaulius (Šilutės šv. Kryžiaus Romos katalikų parapija), pastorius Modestas Gaubas (Šilutės laisvųjų krikščionių bažnyčia), kun. vikaras Virginijus Palionis (Šilutės šv. Kryžiaus Romos katalikų parapija), kun. Remigijus Šemeklis (Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų parapija), pastorė Inga Engelkienė (Šilutės Evangelijos bažnyčia)

Kitais metais ekumeninė malda ir giesmė turėtų skambėti po katalikų bažnyčios skliautais. Vakarą „Sandoros“ salėje prie kavos užbaigėme mintimi, kad gal tokiai maldai susitiksime ir ankščiau, Šilutės miesto šventėje.

Nuotraukoje: Pamaldų metu skambėjo jaunatviškos Editos ir Kristinos giedamos giesmės.

siluteszinios.lt