Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete

Nuotraukoje: Ekumeninės maldos vadovai: (iš kairės) Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios „Unitas Lithuaniae” generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Romos katalikų bažnyčios Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Nuotraukoje: Klaipėdos universiteto Rektorius prof. Vladas Žulkus.

Nuotraukoje: Vargonininkė Edita Vaškaitytė (kairėje). Teologijos Centro chorui dirigavo Gintarė Milkerienė (dešinėje).