Teologijos centro choras

Linda Šemeklienė

Edita Fiodorova į Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandraugos (LEBMS) veiklą įsijungė 2002 metais, Sandraugos pirmininkės Lauros Matuzaitės kvietimu. L. Matuzaitei išvykstant bažnytinės muzikos studijoms į Vokietiją, E. Fiodorova 2003 m. rudenį buvo išrinkta eiti choro „Cantate Domino“ vadovės pareigas. Chorui vadovavo iki 2007 metų vasaros, iki L. Matuzaitės studijų Vokietijoje pabaigos.

 

Nuotraukoje: Teologijos centro jaunimo choro vadovė Edita Fiodorova.

2007 m. rugsėjį, pritarus Klaipėdos universiteto Teologijos katedros vedėjui dr. A. Baubliui, įkūrė evangeliškosios teologijos centro jaunimo chorą, į kurį įsijungti buvo pakviesti teologijos bei kitų specialybių studentai.

Pirmieji choro koncertai vyko Šilutės bei Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčiose Advento laikotarpyje.

2008 m. sausio 24 d. choras giedojo ekumeninių pamaldų metu Klaipėdos universiteto Evangelijos koplyčioje. Pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas dr. J. Boruta, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas M. Sabutis ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios „Unitas Lithuaniae“ generalinis superintendentas kun. R. Mikalauskas. Be skirtingų konfesijų kunigų ir studentų, pamaldose buvo universiteto Rektorius prof. habil. dr. V. Žulkus, studijų departamento direktorius doc. dr. A. Masiulis, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas doc. dr. R. Balsys, Katechetikos katedros vedėjas kun. doc. dr. A. Ramonas ir Teologijos katedros vedėjas dr. A. Baublys. (nuotraukos)

Tai tik pirmieji choro žingsneliai. Tikimės, kad laikui einant į šį chorą įsijungs ir daugiau klasikinę muziką mylinčių universiteto studentų ir dėstytojų .

Nuotraukoje: Evangelijos koplyčia (iš lauko).

Nuotraukoje: Evangelijos koplyčia.

Choras repetuoja Evangelijos koplyčioje pirmadieniais ir trečiadieniais 17,30 val.