Adventinė senjorų šventė Šilutės Sandoroje

2016 m. lapkričio 26 d. “Šilutės Sandoros” patalpose vyko senjorų šventė.

Nuotraukoje: Dovanas senrjorams ruošia iš Rostoko (Vokietijoje) atvykę St. Michael parapijos nariai.

Nuotraukoje: ruošiamos vaišės šventės dalyviams.

Nuotraukoje: Repeticija prieš koncertą.

Nuotraukoje: į šventę renkasi senjorai.

Nuotraukoje: muzikos mokytoja Liudmila Tunaitienė su auklėtinėmis.

Nuotraukoje: šventės organizatorė “Šilutės Sandoros” vadovė Astrita Liepienė.

Nuotraokoje: perduodami sveikinimai nuo St. Michael’io parapijos Rostoke.

Nuotraukoje: sveikinimo žodį taria Franz Lausch iš Rostoko.

Nuotraukoje: koncertuoja meno mokyklos auklėtiniai.

Nuotraukoje: koncertuoja meno mokyklos auklėtiniai.

Nuotraukoje: koncertuoja meno mokyklos auklėtiniai.

Nuotraukoje: Šilutės Sandoros merginų ansamblis  (vad. Irena Šemeklienė).

Nuotraukoje: “Šilutės Sandoros” merginų ansamblis (vad. Irena Šemeklienė).